top of page
Typing

שלום רב, אתם מבקרים באתר דוקטור שוק (להלן: "האתר") אשר בכתובת www.DoctorShuk.com

 

עמוד זה מפרט את תנאי השימוש וכן מידע לגבי פרטיות המשתמשים בו, מחובתכם לקרוא בעיון את הסעיפים בעמוד זה. במידה ואינכם מסכימים באופן מלא עם תנאי השימוש והפרטיות, נא הימנעו מהמשך הביקור באתר. המשך ביקור באתר, ו/או רישום לאתר מהווה הסכמה לתנאים אלו באופן מלא.

 

הפנייה בלשון רבים מתייחסת הן לגבר, הן לאישה והן לקבוצת אנשים אשר מבקרת באתר.

 

תנאי השימוש

1.  מטרת האתר

1.1.  באופן כללי, מטרת האתר היא לשמש פלטפורמה להעברת תוכן בהתאם להחלטתו של בעליו החוקיים של האתר (להלן: "בעלי האתר"), כולל דעות אישיות של בעלי האתר ומידע אחר שבעלי האתר רואים לנכון לפרסמו. באופן ספציפי, מרבית התוכן באתר יתבסס על מידע שבעלי האתר נחשף אליו במחקר אקדמאי בתחום המימון, כאשר בעלי האתר מבצעים איחוד, עריכה ובניית תזה אישית בנושא.

1.2  התוכן המפורסם באתר משקף את דעותיהם האישיות של בעלי האתר בלבד, ואינן מזוהות עם כל מוסד, חברה ו/או ארגון, בין אם קשורים לבעלי האתר ובין אם לאו.

2.  היעדר אחריות לתוכן באתר

2.1  התכנים באתר זה מוצגים למטרות מידע בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת. בעלי האתר אינם ערבים לדיוק, שלמות, עדכניות, נכונות, או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, במלואו או בחלקו.

2.2  מרבית התוכן באתר מתבסס על ממצאים שנמצאו במחקר אקדמאי. לא נעשתה אף בדיקה על מנת לבדוק מהימנות ונכונות מידע זה. דעות בעלי האתר לגבי הממצאים במחקרים אלו עלולות להיות חלקיות, שגויות או מסלפות, ומהוות אך ורק פרשנות אישית של בעלי האתר. עשויים להיות מחקרים סותרים שלא הוצגו ולא הוזכרו, וכן פרשנויות שונות לאותן תוצאות.

2.3  אין לראות באף דעה, נתון ו/או הפנייה למקור חיצוני אשר מופיעים באתר כהמלצה לביצוע פעולה כלשהי מעבר לקריאה באתר. יש לבחון את המידע באופן ביקורתי וסקפטי. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק או הפסד, באופן ישיר או עקיף, שיגרם עקב שימוש במידע, בתכנים ו/או בשירותים שמציע האתר. לעניין זה, נזק או הפסד, יכלול ללא הגבלת הכלליות, הפסד כספי, ו/או פגיעה ברווחים, ו/או פגיעה במוניטין, ו/או נזק לנתונים.

2.4  בעצם השימוש באתר הנכם מסכימים לפטור את בעלי האתר מכל אחריות ומכל נזק או הפסד אשר ייגרם לכם כתוצאה מהחלטה שתבצעו בהתבסס על תוכן שיוצג באתר.

2.5  לעיתים עשוי להיות מוצג באתר תוכן אשר נכתב על ידי כותב אורח שאינו אחד מבעלי האתר. הגדרות סעיף זה יהיו תקפות גם כלפי תוכן זה.

3.  זכויות יוצרים

3.1  לפי דיני זכויות היוצרים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים על התכנים הכתובים באתר זה שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לתרגם או לפרסם תוכן מוגן, ללא אישור מראש מטעם בעלי האתר. לקבלת אישור מפורש, נא עברו ליצירת קשר.

3.2  ניתן לצטט בכתב ו/או בעל פה באופן מוגבל מתוך החומר באתר בהתאם לכללי השימוש ההוגן ותוך ייחוס והפנייה לכתובת האינטרנט של האתר, ובלבד שהדבר לא נעשה למטרות רווח ו/או קידום מקצועי כלשהו.

3.3  השימוש בתמונות באתר נעשות כפוף לרישיון מול חברת wix וכן מול כל גוף אחר אשר בעלי האתר יסגרו מולו. אין להשתמש בתמונות ללא קבלת אישור מכל הגורמים הרלוונטיים.

4.  אי קיום ייעוץ השקעות

4.1  התכנים באתר אינם מהווים ואינם מיועדים להוות תחליף לייעוץ אישי, ובכלל זה ייעוץ פיננסי פנסיוני, ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים האישיים של כל פרט.

4.2  בעלי האתר מדגישים כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות כלשהן. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, הנהלת האתר מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

4.3  בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית, ללא כל טענה או זכות נזיקין כלפי בעלי האתר.

4.4  בעלי האתר אינם מחזיקים ברישיון פיננסי מקצועי פעיל כלשהו, ובכלל זה רישיון פעיל ביעוץ ו/או שיווק השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה (1995).

4.5 בעלי האתר עשויים לקנות ו/או למכור ו/או להחזיק בנכסים פיננסים ו/או בניירות ערך המוזכרים בתוכן באתר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין.

5.  קישורים חיצוניים (Links)

5.1  בעלי האתר אינם שולטים ואינם נושאים באחריות לתכנים המוצגים בקישורים חיצוניים (לינקים) לאתרים שאינם חלק מהאתר.

5.2  הקישורים החיצוניים עשויים להשתנות ללא שליטת ואחריות בעלי אתר, ועל כן עליכם לבדוק כל קישור חיצוני בטרם כניסה אליו. כניסה לקישורים חיצוניים הנה על אחריותכם בלבד, ועליכם למנוע אמצעי זהירות המחייבים הימנעות מהידבקות בתוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, תולעים ורשעות אחרות.

6.  פרסומות באתר ושיתופי פעולה מסחריים

6.1   בשלב זה לא מוצגות פרסומות באתר ולא נערכים שיתוף פעולה מסחריים הקשורים לאתר.

6.2  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוסיף בעתיד פרסומות ו/או לערוך שיתוף פעולה מסחריים אשר עשויים לזכות את בעלי האתר בתגמול.

7.  תנאי כתיבת תגובות באתר

7.1  האתר מאפשר למבקריו להביע את דעותיהם באמצעות תגובות לפוסטים המפורסמים באתר. בעלי האתר אינם נושאים באחריות לתכנים ולדעות אשר מפרסמים המגיבים באתר. האחריות הבלעדית על תוכן המגיבים היא על המגיבים עצמם.

7.2  המבקר באתר מתחייב שלא לפרסם כל תגובה שאינה חוקית ו/או מזיקה ו/או מטרידה ו/או גסה ו/או משמיצה ו/או עלולה להוות הוצאת דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או עלולה להפר את פרטיות של גולש אחר. המשתמש מתחייב שלא לשלוח לפורום הודעה שמכילה מידע שעלול לשדל משתמש אחרי ו/או לעודד התנהגות ו/או פעולה מסוימת. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או כל ישות אחרת. המשתמש ו/או השולח ו/או כותב ההודעה מעניקים להנהלת האתר ו/או למשתמשים אחרים את הזכות להשתמש במידע ללא כל תמורה שהיא החל ממועד פרסום המידע.

7.3  בעלי האתר שומרים לעצמם על הזכות, למחוק או לערוך תגובות ללא אזהרה ו/או עדכון מוקדם. בעלי האתר אינם נדרשים להמציא סיבה למחיקת או עריכת תגובה לכותב התגובה, ואינם אחראים כלפי כותב התגובה בכל נזק ו/או פגיעה בו.

7.4  סיבות אלו יהוו עילה לעריכת או מחיקת התגובה: א) התגובה בוטה, פוגענית, מסיתה, מזיקה ו/או לא חוקית על פי חוקי מדינת ישראל. ב) התגובה כוללת תכנים מסחריים ו/או פרסומת גלויה או סמויה. ג) התגובה כוללת קישורים לאתרים חיצוניים. ד) התגובה כוללת ייעוץ או שיווק השקעות אשר חייב להיות מותאם באופן אישי. ה) התגובה מפירה את זכויות היוצרים של בעלי הזכויות הכתובים בתגובה. ו) כל סיבה אחרת אשר לראות בעלי האתר.

8.  זכויות כלליות של בעלי האתר

8.1  בעלי האתר אינם מחויבים להוסיף תוכן חדש או לעדכן את האתר בדפוסי זמן קבועים. כמו כן, בעלי האתר רשאים לשנות את מראה האתר והתכנים בו ללא הודעה מוקדמת, מבלי שתעלה למבקרים כל טענה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר.

8.2  בעלי האתר רשאים למנוע ביקור מכל המבקרים ו/או מחלק מהמבקרים באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי.

8.3  בעלי האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מדי פעם לפעם לפי ראות עיניהם. באחריות המבקרים לקרוא מעת לעת את תנאי השימוש ולשים לב לשינויים שבוצעו. תאריך עדכון תנאי השימוש מופיע בתחתית העמוד.

8.4  בעלי האתר רשאים לשנות את מטרת האתר, ו/או לסגור את האתר ו/או למכור אותו, ללא הודעה מוקדמת.

9. הסכמת המשתמש

9.1  מעצם השימוש באתר אתם מאשרים את כל תנאי השימוש והפרטיות המפורטים בדף זה. במידה ואינכם מסכימים, עליכם לחדול מהביקור באתר ללא טענה כלפי בעלי האתר על משך הזמן בו ביקרתם.

9.2  מעצם הרישום לאתר אתם מאשרים את כל תנאי השימוש והפרטיות, ובפרט הרצון וההסכמה לקבלת חומרים שונים מהאתר, כולל תוכן מסחרי.

10. סמכות שיפוט

10.1 על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה ובשירות חלים דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשירות והשימוש בו

תאריך עדכון אחרון: 16 למרץ 2019

the team
bottom of page