top of page
פוסטים מובילים

קבלו עדכון על פוסטים חדשים

פוסטים אחרונים

גלי הנפקות - מדוע הם קורים ומהן ההשלכות ארוכות הטווח?


גלי הנפקות בבורסה

בתכל'ס:

  • סיום שנת 2020 ותחילת שנת 2021 מהווה את אחד מגלי ההנפקות המשמעותיים ביותר של חברות בבורסות העולם בעשרות השנים האחרונות

  • בגלי הנפקות אלו הרבה חברות, לרוב מתעשיות דומות, מנפיקות ולרוב מחיריהן קופצים בעשרות אחוזים ביום המסחר הראשון

  • סיבה ראשונה לגלים אלו הן תיאום בפוטנציאל התזרימים של חברות מנפיקות על מחזורים כלכליים

  • סיבה שנייה ועיקרית, מדובר באופטימיות יתר של המשקיעים בשווקים שמוביל את החברות לנצל את חלון ההזדמנויות

  • בממוצע, לאחר גלי ההנפקות, המניות אשר הנפיקו בתקופות אלו נוטו להניב ביצועי חסר ביחס לחברות דומות או המדדים

למאמר באתר גלובס - לינק

למאמר בקובץ WORD - להלן


Hot IPO Globes
.docx
הורידו את DOCX • 883KB

תזכורת חשובה - הפוסט איננו המלצה להשקיע או לשנות את ההשקעה הנוכחית באף אחד מהנכסים המוזכרים בפוסט או בתיקי ההשקעות שלכם. יש לראות בטקסט לעיל אך ורק כחומר למחשבה והתחלה של גיבוש מחקר בנושאים אלו.


References and links: Benninga, S., Helmantel, M., & Sarig, O. (2005). The timing of initial public offerings. Journal of financial economics, 75(1), 115-132. Link


Ritter, J. R. (1991). The long‐run performance of initial public offerings. The journal of finance, 46(1), 3-27. Link


Ritter, J. R. (1984). The" hot issue" market of 1980. Journal of Business, 215-240. Link


Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocations. The journal of Finance, 57(4), 1795-1828. Link


הערה: חלק מהמחקרים הנ"ל נגישים באופן מלא. בכדי לקבל גישה מלאה לחלקם האחר, נדרש להירשם לאתר בקישור (או לדלג על הרישום, לדוגמה באתר SSRN), או לפתוח את הקישור דרך מוסד אקדמאי שמאפשר גישה למאגרי מידע אלקטרוניים.

Comments


קבלו עדכון על פוסטים חדשים

בכל שאלה, הארה או תיקון - נא צרו קשר

תודה על פנייתכם, תגובה תגיע בהמשך

bottom of page